PORADY PRAKTYCZNE

Data:    2017-06-22 10:08:43
Temat:    Bł±d podczas importu: Could not convert variant of type (String) into type (Date)
Zał±czniki:    brak
Tre¶ć:   

… … … … …Podczas wykonywania importu danych z Apteki do KS-ZSA możliwe jest …wyst±pienie poniższego komunikatu:
…"Bł±d podczas importu: Aktualizacja tabeli DOST nie powiodła się (Could …not convert variant of type (String) into type (Date))" 

…Wynika to z wł±czonego mechanizmu kontroli importu danych. W celu …dokonania prawidłowego importu należy zmienić ustawienia w lokalizacji:
…moduł 61. ADMINISTRATOR -> Opcje -> C44_1018FN - 'Kontrola zmian …danych podczas importu' - WARTO¦Ć: NIE.  

… … … …


Powrót