PORADY PRAKTYCZNE

Data:    2017-07-12 14:06:15
Temat:    ORA-27486 Niewystarczaj±ce uprawnienia-Brak uprawnienia SCHEDULER_ADMIN na bazie na schemacie ZSA
Zał±czniki:    brak
Tre¶ć:   

… …lolo … … …
Do poprawnego działania …harmonogramowania analiz oraz cyklicznego monitoringu pracy serwerów …konieczne …s± uprawnienia
SCHEDULER_ADMIN do schematu ZSA …(standardowo FN, w niektórych przypadkach …APW_USER).

…W przypadku KSFNServer-a brak takiego uprawnienia skutkuje dodaniem do …logów wpisu:
…'Nie udało się utworzyć SCHEDULER.JOB-a MULTI_SRV'.

…Uprawnienie można dodać loguj±c się do bazy (jako SYSDBA lub SYS) i wykonuj±c …zapytanie:
GRANT SCHEDULER_ADMIN TO FN;
… … … …


Powrót