PORADY PRAKTYCZNE

Data:    2016-01-26 10:14:36
Temat:    Ilość klientów w analizie sprzedaży/zakupu Analitycznie
Załączniki:    brak
Treść:   

Aby w analizie sprzedaży/zakupu (analitycznie) dobrze uchwycić sprzedaż na poszczególne osoby, tak aby na każdego pracownika przypadała taka sprzedaż jaka faktycznie była, liczba klientów liczona jest wg. ID SPRZEDAWCY.

W większości przypadków ID kasjera i ID przedawcy jest takie samo i nie wpływa to znacząco na liczbę klientów, którą w przypadku tej analizy można traktować, jako niewiele odbiegającą od sposobu liczenia wg. kasjera.

Sprzedawca i kasjer w większości przypadków to ta sama osoba. W trakcie transakcji może jednak zmienić się sprzedawca, jeżeli osoba, która rozpoczęła sprzedaż nie ma np. uprawnień do realizacji recepty. Podchodzi wtedy sprzedawca, który ma odpowiednie uprawnienia i realizuje receptę, a następnie odchodzi. Dla pozycji z recepty zmienia się sprzedawca. W przypadku zliczania klientów wg kasjera również może wystąpić przypadek, że w ramach jednej transakcji kasjer nie będzie jeden (znacznie rzadziej jednak).

Aby sprawdzić liczbę klientów liczonej wg ID kasjera należy skorzystać np. z zestawienia obrót całkowity z modułu zestawień. Z uwagi na grupowanie po id sprzedawcy nie ma możliwości dla tej analizy liczenia w inny sposób klientów.


Powrót