PORADY PRAKTYCZNE

Data:    2015-05-12 12:36:44
Temat:    ZMNG - problem z importem danych
Załączniki:    brak
Treść:   

W specyficznych warunkach podczas importu danych może pojawić się następujący komunikat:

Aktualizacja tabeli ZMNG nie powiodła się! (General SQL error. ORA-01438: wartość większa niż określona precyzja dozwolona dla tej kolumny) - ID:xxxx

Bezpośrednią przyczyną jest niestosowanie się zewnętrznych kontrahentów do specyfikacji OSOZ-EDI.
Problem z tabelą ZMNG podczas importu danych spowodowany jest wykryciem przekroczenia specyfikacji zakresu pól.
Aby rozwiązać problem, należy po stronie apteki skorygować dane pola WRLB tabeli ZMNG (w tym przypadku usnąć).

Można tego dokonać za pomocą poniższego zapytania:

update ZMNG
set WRLBR = null
where char_length(cast(WRLBR as varchar(50))) > 9

Następnie należy ponownie wygenerować i przesłać dane do KS-ZSA.


Powrót