PORADY PRAKTYCZNE

Data:    2014-02-28 09:23:29
Temat:    KSFNServer - automatyczne logowanie
Zał±czniki:    brak
Tre¶ć:   

Aby serwer KS-ZSA (FNServer.exe) mógł się automatycznie zalogować do bazy, należy utworzyć specjalnego użytkownika o dowolnej nazwie (moduł 61.ADMIN\C1 Uprawn.\SF2 Dodaj) z minimalnymi uprawnieniami (ograniczonymi do jednego):

FN34.00008 - Konfiguracja wymiany danych

Następnie dane użytkownika należy umie¶cić w pliku konfiguracyjnym KSFNServer.INI

[LOGIN]
USER_NAME=
PASSWORD=

Przykład:

[LOGIN]
USER_NAME=STARTZSA
PASSWORD=HASELKO


Powrót