PORADY PRAKTYCZNE
    

Bieżący zakres pozycji: 1-20
Lp. Data Temat
1. 2019-09-13
13:31:45
Błędne sekwencje WERTB
2. 2017-08-25
09:33:50
Raport przyrostowy nie odzwierciedla stanu faktycznego magazynu oraz sprzedaży.
3. 2017-07-12
14:06:15
ORA-27486 Niewystarczające uprawnienia-Brak uprawnienia SCHEDULER_ADMIN na bazie na schemacie ZSA
4. 2017-06-22
10:08:43
Błąd podczas importu: Could not convert variant of type (String) into type (Date)
5. 2017-02-07
09:15:17
Niepoprawne logowanie, brak wpisu w tabeli PERS
6. 2016-01-26
10:14:36
Ilość klientów w analizie sprzedaży/zakupu Analitycznie
7. 2015-08-06
11:53:08
Błąd ...brak kolumny DELE.WERTB podczas importu
8. 2015-07-21
10:34:13
Odmowy realizacji - zmiany w Prawie Farmaceutycznym (Dz.U. 2015 poz. 788)
9. 2015-05-12
12:36:44
ZMNG - problem z importem danych
10. 2015-03-24
14:22:41
Problem z aktualizacją bazy BLOZ (Brak inauguracji EWD)
11. 2014-11-24
15:22:08
Apteka wewnetrzna - a component NET23 already exists
12. 2014-09-18
13:27:16
ORA-04098: wyzwalacz 'FN.T_KOMU' jest niepoprawny...
13. 2014-05-20
13:54:58
ORA-01653, ORA-01654, ORA-01652, ORA-30036: unable to extend (nie można rozszerzyć) ...
14. 2014-05-06
13:41:18
Oracle - z jakim współpracuje system KS-ZSA
15. 2014-05-06
13:25:36
Oracle 64-bit - instalacja KS-ZSA w środowisku 64-bitowym
16. 2014-04-02
13:28:11
Oracle 11 - lokalizacja pliku ALERT.LOG
17. 2014-02-28
09:23:29
KSFNServer - automatyczne logowanie
18. 2013-12-20
14:50:31
Konsekwencje zmian daty systemowej w aptece
19. 2013-12-19
13:08:51
Oracle - sprawdzanie zajętości tablespace'ów
20. 2013-11-14
12:28:43
Windows 8 - autostart

Powrót