REJESTRACJA (1)

Aby na bieżąco otrzymywać drogą elektroniczną najświeższe informacje z wybranych dziedzin, należy się zarejestrować, podając swój adres e-mail oraz nazwę rozpoznawczą (np. imię i nazwisko lub nazwę firmy). Długość nazwy nie może przekraczać 99 znaków.Dane operatora:
nazwa:  
adres e-mail:  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez KAMSOFT S.A. wyłącznie w celu otrzymywania na podany adres e-mail powiadomień dotyczących produktu.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KAMSOFT S.A. z siedzibą w Katowicach.
W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO KAMSOFT S.A. udostępniła serwis informacyjny pod adresem: www.kamsoft.pl/daneosobowe.
Ponadto KAMSOFT S.A. informuje, iż:
1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust 1 lit. a RODO).
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji ww. celów jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu otrzymywania powiadomień, o których mowa powyżej.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam dobrowolną zgodę na przesłanie przez KAMSOFT S.A. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie powyżej adres email


  
Powrót